Published On: Fri, Sep 19th, 2014

Avrupa’da öğrenciler kiliseye götürülüyor

AİHM’in Türkiye ile ilgili zorunlu din dersinin kaldırılması kararı dini eğitim tartışması da başlattı.

ogrenciler_kiliseye_goturuluyor

AİHM’İN Türkiye’de zorunlu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi’nin dersinin kaldırılmasına yönelik kararı, din eğitimi tartışmalarını da beraberinde getirdi. Başbakan Davutoğlu, karara tepkisini bazı Avrupa ülkelerinde öğrencilerin uygulamalı din dersi için kiliselere götürülürken Türkiye’de verilen zorunlu dersin “dini bir baskı aracı” gibi gösterilemeyeceğini belirterek gösterdi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da, “Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersleri anayasa gereği zorunlu olarak okutulan dersler. Bu yönü ile son derece önemlidir biz o kararı gördükten sonra karara ilişkin bir değerlendirme ayrıca yaparız” dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez de, AİHM’in “zorunlu din dersi” kararına ilişkin,“Zorunlu din eğitimi ile zorunlu din kültürü ve ahlak bilgisi derslerini birbirinden ayırmak gerekiyor” dedi.Cumhuriyet Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mehmet Zeki Aydın’ın hazırladığı “Avrupa Birliği Ülkelerinde Din Öğretimi” çalışması da Başbakan Davutoğlu’nun haklılığını ortaya koydu.

DİNİ EĞİTİMDE AVRUPA’DA SÖZ KİLİSE’NİN

– Almanya: Anayasa’ya göre, din dersi, kamu okullarında okutulan düzenli derslerden biri ve sınıf geçmeye etkisi var. Devlet tüm giderleri karşılamak durumunda. Din dersine katılmayan öğrenciler i ahlâk dersi almak zorunda. Ana okullarının büyük bölümü kiliselere ait.

– Avusturya: Din ya da ahlâk dersi zorunlu. Dinî cemaatlerin atadığı görevlilerce verilen derslerin ücretini devlet ödüyor.

– Belçika: Öğrenci haftada en az 2 saat olmak üzere Din ya da Ahlâk (Moral) dersini seçmek zorunda. Din derslerin programlarını ilgili dinin temsilcileri, ahlâk dersinin programını ise Eğitim Bakanlığı yapıyor.

– Danimarka: Din dersi ilköğretim okullarının 1-9. sınıflarında “Hristiyanlık Bilgisi”, 10 sınıfta ve liselerde “Din Bilgisi” adı altında okutuluyor.

– Fransa: Kilise okulları devlet yardımı alırken, kiliseler dinî kurslar düzenliyor.

– Hollanda: Dinî kurumlar özel okul açmış. Müslümanların da okulları mevcut. Haftada iki saat din dersi zorunlu. Devlet okullarında din dersleri seçmeli ve mezhebe göre veriliyor.

– Finlandiya: Öğrenci din dersi veya ahlâk (etik) derslerinden birini seçmek zorunda.

– İngiltere: Din dersleri devlet okullarında düzenli dersler arasında yer alıyor. Okullarda güne toplu dua ile başlamak yasal emir. Veliler, isterlerse çocukları muaf tutulabiliyor.

– İspanya: Devlet okulları din dersi vermek zorunda. İstemeyenler ahlâk ve din kültürü dersi okuyor. Mezhebe dayalı olan din derslerinin programlarını ilgili kilise yapıyor.

– İsveç: Devlet okullarında haftada iki saat, “Din Bilgisi” dersi zorunlu olarak okutuluyor. Her dinle ilgili bilgiler, kendi mensupları (öğretmenleri) tarafından sırayla öğretiliyor.

– İtalya: Din dersi mecburi. Dersleri kontrol etmek ve öğretmen atamak Katolik Kilisesi’nin elinde.

– Norveç: “Hristiyan Kültürü ve Din ve Ahlâk Eğitimi” dersi tüm öğrencilere zorunlu.

– Yunanistan: Ortodoks mezhebi ağırlıklı din eğitimi anaokullarından başlıyor. Din zorunlu dersler arasında. Müslüman okullarında da İslâm din dersleri okutuluyor.

Kaynak:

About the Author

-