Published On: Çar, Tem 2nd, 2014

Gıda işletmelerinde Hijyen Eğitimi almayanlar çalıştırılamayacak

esenler-kaymakamligi

Esenler Kaymakamlığı tarafından Gazetemize gönderilen ”Esenler İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü” nün 17 sayı numaralı duyurusu aşağıda okuyucularımızın dikkatine sunulmuştur.

Sayı:17

GIDA İŞLETMELERİNDE HİJYEN EĞİTİMİ ALMAYAN
ÇALIŞTIRILAMAYACAK…

Ülkemizde gıda üretim ve perakende iş yerleri başta olmak üzere, çeşitli sıhhi ve gayrisıhhi işyerinde çalışanların yaptırmak zorunda oldukları portör muayeneleri hususu, 02 Kasım 2012 tarih ve 28103 sayılı mükerrer Resmi Gazete’ de yayımlanan 663 sayılı Sağlık Bakanlığının ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 58’inci maddesinin 11’inci bendiyle, 24/041930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun portör muayeneleriyle alakalı 123’ıncı ve 127’nci maddeleri ile değiştirilmiştir.
Söz konusu değişiklik maddeleriyle, belirli zamanlarda yapılması gereken portör muayeneleri ve tetkikleri yapılmayıp bunun yerine, 126’ncı maddedeki değişiklikle hijyen eğitimleri alınmasına, 127’nci maddedeki değişiklikle ise hijyen eğitimlerine ilişkin hususların Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının müştereken çıkaracağı bir yönetmelikle düzenlenmesine hükmedilmiştir. Bu çerçevede hazırlanan Hijyen eğitimi Yönetmeliği 05.07.2013 tarih ve 28698 Sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Hijyen Eğitimi Yönetmeliği kapsamında verilecek eğitimler; Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün il/ilçelerde bulunan halk eğitim merkezleri mesleki eğitim merkezleri, turizm eğitim merkezleri ve olgunlaşma enstitüleri tarafından verilmektedir.
Yönetmelik kapsamında eğitim alması gereken işyerlerinde çalışanların, bizzat çalışıyorlarsa ise işyeri sahipleri ve işletenlerinin bulundukları il/ilçedeki bahsi geçen eğitim kurumlarına müracaat etmeleri gerekmektedir.
Katılımcılara, eğitim sonunda; ‘’E-Yaygın Otomasyon Sistemi’’ üzerinden kurs bitirme belgesi verilecektir. Gıda sektörü için alınmış olan bir belge, kişi gıda sektörünün herhangi bir alanında hizmet verdiği sürece geçerli kabul edilecektir.
5996 Sayılı Kanun kapsamında tanımlanan gıda işletmelerinin sahipleri ve işletenleri, 05 Temmuz 2014 tarihine kadar çalışanlarının; Yönetmelikte belirtilen eğitimleri almalarını sağlamak zorundadır.
İlçe Müdürlüğümüzce 05 Temmuz 2014 tarihinden sonra yapılacak resmi kontrollerde Hijyen Eğitimi Yönetmeliği gereğince ‘’Kurs bitirme Belgesi aranacak, söz konusu belgeye sahip olamayanları çalıştırdığı tespit edilen gıda işletmecileri hakkında 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 282’inci maddesine göre işlem yapılacaktır.
Dolayısıyla ilçemizde faaliyet göstermekte olan, gıda işletmecilerinin herhangi bir yasal işlemle karşılaşmaması için 05 Temmuz 2014 tarihine kadar Hijyen eğitimlerini almış, çalışanlarına aldırmış olmaları önem arz etmektedir.

Esenler İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
İrtibat: (212) 430 92 37

About the Author

-